Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Recovered Content - Statped nord

Statped nord

Statped Nord består av Nordnorsk kompetansesenter, Nordnorsk spesialpedagogisk nettverk og Samisk spesialepedagogisk støtte. Statped Nord skal ivareta tverrfaglighet og koordinering innen alle spesialpedagogiske fagområder i hele Nord-Norge.


I det Nordnorske spesialpedagogiske nettverket har PPT Hammerfest en tyngdepunktfunksjon i forhold til atferdsproblematikk.


Målet er gjennom utvikling av kollektive handlingsstrategier, å sette barnehager og skoler i stand til å ivareta barn og unge med slike problemer. Arbeid på individ – og klassenivå føres videre til prosesser på organisasjonsnivå.


Opplæringsansvarlig instans i kommunen eller fylkeskommunen kan søke om tjenester fra Statped. Under Statpeds fagområder eller i Statpeds tjenestekatalog finner en de tjenester som tilbys.

 

Mer informasjon finnes på Statped Nord sine hjemmesider.

 

Søknadsskjema kan hentes fra www.statped.no/soknad 


Kontakt PPT-tjenesten i Hammerfest for mer informasjon.


Kontaktinformasjon - PPT Hammerfest:
Besøksadresse: Strandgata 49, Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02302
e-post: postppt@hammerfest.kommune.no
Leder: Svein Erik Jensen

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS