Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Stortings- og sametingsvalget 2017 - Stortings- og sametingsvalget 2017
Valglogo_gull_bokmaal.jpg

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Informasjon om valget kan du lese her.

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

I Hammerfest gjelder følgende:
Sted: Hammerfest rådhus, servicekontoret - E-postadr.: postmottak@hammerfest.kommune.no - Tlf.nr.: 78 40 20 00

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikker er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned på siden.

Sametingsvalget
For å kunne stemme ved samtingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i denne manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.
Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sende sametinget.

Manntallet er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

• Hammerfest rådhus - servicekontoret
• Hammerfest bibliotek
• Bunnpris AS
• Forsøl barnehage
• Akkarfjord forbrukersamvirke
• Arnulf Larsen AS

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Forhåndsstemmegivning

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17:00.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 15:00 fra 10. august til og med 8. september 2017:
• Hammerfest rådhus, Servicekontoret

I tillegg er det mulighet for å stemme ved følgende helse- og utdanningsinstitusjoner:
• 29. august fra kl. 10:00 - 14:00 - UiT, avdeling Hammerfest
• 30. august fra kl. 10:00 - 13:00 - Hammerfest videregående skole (Festsalen, Bygg A, Inngang A2)
• 2. september til og med 8. september fra kl. 11:00 - 16:00 (18) - Nissensenteret
• 4. september ved Rypefjord sykehjem fra kl. 09:00 - 11:00
• 4. september ved Utsikten bokollektiv fra kl. 12:00 - 14:00
• 5. september ved Kirkeparken omsorgssenter fra kl. 10:00 - 14:00
• 7. september ved Hammerfest sykehus fra kl. 09:00 - 15:00

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer vi kan nå deg på. Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest 6. september 2017.

Søknad sendes Valgstyret i Hammerfest, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no - Telefon: 78 401 20 00

 

Her kan du stemme

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget.

For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og
- fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2017.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette, selv om det ikke er noe krav for å få avgitt stemme.

For mer informasjon om Sametingsvalget, se www.sametinget.no/valg

Valgkrets:
• Hammerfest, Rypefjord, Forsøl, Hønseby, Akkarfjord

Stemmested:
• Rådhuset, Fjordtun skole, Forsøl skole, Daltun skole, Akkarfjord skole

Søndag 10. september fra kl. 16:00 til kl. 20:00 - Rådhuset
                                           kl. 16:00 til kl. 20:00 - Fjordtun skole
Mandag 11. september fra kl. 09:00 til kl. 21:00 - Rådhuset
                                           kl. 09:00 til kl. 20:00 - Fjordtun skole
                                           kl. 09:00 til kl. 18:00 - Forsøl skole
                                           kl. 09:00 til kl. 18:00 - Daltun skole
                                           kl. 09:00 til kl. 18:00 - Akkarfjord skole

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med.

Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30 juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Valgkortene blir sendt ut til velgernes registrerte postadresser i folkeregisteret.
Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS