Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Kultur, idrett og fritid - Kultur og fritid - Priser - Tilgjengelighetsprisen - Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris
Høstbilde Hammerfest

Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris

Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune.

Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Retningslinjene kan leses her
Tilgjengelighetsprisen er på kr. 15 000,- og kan gis til offentlig og private eiere av bygg og omgivelser av et hvert slag i Hammerfest kommune. Prisen deles ut 3. desember hvert år.

Frist for begrunnede forslag blir kunngjort i lokale media og på kommunes hjemmeside i september hvert år.

For veiledning og spørsmål, ta kontakt med kultursjefen på e-post: gerd.hagen@hammerfest.kommune.no.

Begrunnede forslag sendes via post eller e-post

Postadresse:

Hammerfest kommune v/Kultursjefen

Postboks 1224

9616 Hammerfest

E-post
Merk "Tilgjengelighetsprisen" til postmottak@hammerfest.kommune.no

 

 

Web levert av CustomPublish AS