Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Ungdomsrådet

Hammerfest ungdomsråd består av 9 ungdommer bosatt i Hammerfest. Valg foregår i september hvert år.

Ungdomsrådet er Hammerfest-ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Ungdomsrådet skal gi forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som angår ungdom.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom. Husk at dagens ungdom er morgendagens voksne!

Innkallinger og protokoll
Her finner du innkallinger og protokoller fra møtene i Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet

Bak fra venstre: Tage Vestre Wahl (medlem, Breilia), Ingrid Pedersen Bjørgve (medlem, Fjordtun), Sebastian Olsen (medlem, Hammerfest vgs), Christian Landebo Olesen (medlem, Breilia), Beate Paulsen (medlem, Forsøl)
Foran fra venstre: Marthe Strømme (nestleder, Hammerfest vgs), Eirin Larsen (medlem, Breilia), Benedikte Holmen (leder, Hammerfest vgs).

Ungdomsrådet

Bak fra venstre: Henrik Skjelbred (ungdomsrådets voksenkontakt), Tage Vestre Wahl (medlem, Breilia), Ingrid Pedersen Bjørgve (medlem, Fjordtun), Sebastian Olsen (medlem, Hammerfest vgs), Christian Landebo Olesen (medlem, Breilia), Turid Lien (KrF), Beate Paulsen (medlem, Forsøl), Alf E. Jakobsen (ordfører, Ap)
Foran fra venstre: Hilde Therese Normo (barn og unges representant), Marthe Strømme (nestleder, Hammerfest vgs), Eirin Larsen (medlem, Breilia), Benedikte Holmen (leder, Hammerfest vgs), Vigdis Guleng (Sv).


 

Kontaktinformasjon - Ungdomsrådet

Sekretariat: Ungdomstjenesten v/Henrik Skjelbred
Besøksadresse: bootleg, Parkgata 28, 9600 Hammerfest
Telefon: 78 40 26 90
E-post: henrik.skjelbred@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS