Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Universell utforming

Universell utforming handlar om å skape et mer inkluderande samfunn med god tilgjenglighet for alle.

Universell utforming bygger på en antagelse om at planleggingen og utformingen av de fysiske omgivelser kan bli bedre for alle. Det er ikke bare rullestolbrukere eller den blinde/svaksynte som møter vanskeligheter, men også barn, eldre generelt og mennesker med midlertidig funksjonshemning av ulik karakter. Så ved å fokusere på funksjonelle prinsipper fremfor kategorier av funksjonshemmedes behov skal hele befolkningens varierende forutsetninger i prinsippet legges til grunn for planleggingen og utformingen.

Les mer om universell utforming i brosjyren"Tilgjengelige bygg og uteområder" fra Norges Handikap Forbund. På side 15 er det en veileder/ oversikt over krav til ulike tilpassninger.

På Husbanken sine nettsider finner du nyttig informasjon og veiledere om universell utforming.

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS