bilde utdanningsstøtte

Utdanningsstøtte og utdanningslån til studenter ved lærer-, barnehagelærer-, sykepleier- eller vernepleierutdanning

2018-07-18

Hammerfest kommune tilbyr særlige ordninger for de som skal starte/deltar ved lærer-sykepleier eller vernepleierutdanning høsten 2019 og som har bostedsadresse i Hammerfest.

 

Utdanningslån og støtte

Studenter med bostedsadresse i Hammerfest som skal begynne eller som deltar på lærer/-sykepleier eller vernepleierutdanning høsten 2019 kan søke om utdanningslån fra Hammerfest kommune på kr 25 000 pr studieår. Lånet vil være rente- og avdragsfritt i studieperioden og tilbakebetales etter endt studietid. Det påløper ikke renter under nedskrivningsperioden.

Hammerfest kommune kan innvilge utdanningsstøtte på inntil kr. 15 000,- for dekning av faktiske utgifter til skolemateriell, studieavgift ol. pr. skoleår for studenter med adresse i Hammerfest kommune. Utdanningsstøtte gis mot avtale om bindingstid.

Søknadsskjema utdanningsstøtte eller lån 2019

Reglement


Har du spørsmål?

Kontakt
Trude Klaussen
T 78 40 25 20 | trude.klaussen@hammerfest.kommune.no