Riksvapen

Valg av meddommere

2007-12-06

Hammerfest kommune skal velge lagrettemedlemmer og meddommere (lekdommere) til Hålogaland lagmannsrett,  Hammerfest tingrett, Finnmark jordskifteutvalg og Skjønnsmannsutvalget

Funksjonstiden vil være tidsrommet 01.05.08 – 31.12.12.

De som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, være personlig egnet for oppgaven, ha god vandel og være mellom 21 og 70 år.

Vi oppfordrer særlig unge mennesker å melde seg til denne interessante og viktige samfunnstjenesten.

 

Forslag på egnede kandidater kan sendes til:
Hammerfest kommune v/Sentraladministrasjonen, postboks 2496 K, 9600 Hammerfest
eller på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no.

Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsdato, adresse, telefonnr. og yrke/stilling

 

Skjema for forslag til kandidater

 

Frist for innsending av forslag er 14. desember 2007.

 

Mer informasjon om meddommere ligger på

www.meddommer.no og www.domstol.no

 

Tips en venn Skriv ut