Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Illustrasjon av vannmåler

Vannmåleravlesning

Alle næringseiendommer, kombinerte bygg (næring og bolig) og andre offentlige virksomheter må ha vannmåler.

Vannmåleren måler forbruk av vann som kommer inn i bygget, og avløpsmengden settes lik vannforbruket.

I Hammerfest kommune er vannmålere private og monteres og innmeldes til postmottak av rørlegger. Meldingsskjemaet finner du her.

Gebyr for målt vann og avløp er todelt, et abonnementsgebyr (fastgebyr) og forbruksgebyr etter avlesning av vannmåler. Abonnementsgebyr faktureres  over 4. terminer i året og målt forbruk for hele året faktureres på 1. terminfaktura påfølgende år.

Vannmåler leses av via SMS som vil bli sendt ut hvert år i midten av november. Vannmålerkort for avlesning vil bli sendt ut til de som ikke har registrert mobilnummer. Stand leses da av på www.leseav.no 

Abonnenten er ansvarlig for at måleren blir avlest og at avlest målerstand blir sendt til kommunen innen 1. desember inneværende år.

Satser for vann og avløp finner du i gebyr- og avgiftsregulativet.

 

Web levert av CustomPublish AS