Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
plankart med planavgrensing

Detaljregulering for Skytterhuset i Hammerfest kommune

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan- ogbygningsloven § 12-8 varsels det herved at BAR Eiendom AS har igangsatt følgende planarbeid: detaljregulering for Skytterhuset i Hammerfest kommune. MWA AS/Rambøll er engasjert som planfaglige konsulenter på planarbeidet.

2019-06-25
Web levert av CustomPublish AS