Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Veiledere

Lysveileder
Hammerfest kommne har utarbeidet en veileder for belysning og lysskilt.
Veilederen skal være til hjelp for tiltakshavere, næringsliv, skiltmakere, saksbehandlere og andre som trenger informasjon om retningslinjer for lys og lysskilt. Den er kommet i stand etter at kommunestyret vedtok Hammerfest Lysplan. I lysplanen ga kommunen føringer for hvordan byens belysning skal bli. Belysningen tenkes helhetlig og veilederen gir føringer for hvilke armaturer, lyskilder, stolper og lysskilt som vi ønsker i byen. Retningslinjene er ikke juridisk bindende og kommunen kan derfor ikke pålegge tiltakshavere og gårdeiere å bruke belysning slik det står i veilederen. Men vi vil likevel sterkt henstille om å følge den slik at Hammerfest kan bli det som vi har jobbet mot i flere år - "en by av lys".

 

 

Byggeskikkveileder for Hammerfest

Hammerfest kommune har utformet en veileder for ny bebyggelse i kommunen. Veilederen viser prinsipper for god byggeskikk og gir et innblikk i hva kommunen ønsker å vektlegge når nye bygg eller tilbygg skal føres opp. Byggeskikkveilederen er utformet med utgangspunkt i plan og bygningslovens §74 som gir kommuner adgang til å utforme veiledere som ivaretar forholdet til estetikk og generell byggeskikk. Veilederen ble vedtatt av det faste utvalget for plansaker 24.11 2009.


Veilederne er PDF-filer. PDF-filer kan du lese ved å benytte Adobe Reader. Dette er et gratisprogram du kan laste ned her
 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS