Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Folkehelse - Verdensdagen for psykisk helse - Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden september til oktober (uke 40-43). Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse.

Program
Program

Verdensdagen for psykisk helse:

 • Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.
 • Formålet er å øke kunnskapen om og bedre holdningene til psykisk helse.
 • Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn.
 • Verdensdagen virker. Verdensdagen øker åpenheten om psykisk helse og bygger ned tabuer og fordommer. Verdensdagen bidrar til at enkeltmennesker og samfunnet som helhet, blir flinkere til å mestre psykiske vansker.
 • Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av Mental Helse Norge, landets største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse.
 • Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10. oktober hvert år. Den første markeringen var i1992.
 • Det er i dag den størst kampanjen for psykisk helse i verden

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden september til oktober (uke 40-43). Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse.

Vi har alle en psykisk helse

Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen og miljøet - andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse. Fortsatt er det et stykke å gå før psykisk helse er et like dagligdags samtaleemne som fysisk helse. Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet.

Årets tema

Egenverdi og psykisk helse er temaet for Verdensdagen for psykisk helse 2015. Årets kampanjenavn er Se hverandre - kast maska!

Manglende selvfølelse og åpenhet fører til psykiske helseplager og uteblivelse fra skole og arbeidsliv. Selv om fremveksten av sosiale medier og dagens informasjonssamfunn bidrar til større synlighet, opplever svært mange at dette også bidrar til større press på å fremstå perfekt. Ny forskning viser at vi blir nedstemt og lei oss av å konstant se andres «lykke». Flere tar til orde for at prestasjonssamfunnet og manglende følelse av egenverdi er medvirkende årsak til psykiske helseplager.

Ingen av oss lever perfekte liv. Det å tørre å være åpen og vise verden alle sider av hvem vi egentlig er, kan være med på å senke prestasjonskravene som vi føler på i det daglige. Det må bli lov å ha «riper i lakken». I år er det et ekstra fokus på gutter og menn. Unge menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, og menn er oftere dårligere enn kvinner på å søke hjelp. Mange menn løser problemer med økt rusforbruk, og er dårligere til å snakke om egne utfordringer.

Visste du at…

 • Barn ler i gjennomsnitt 400 ganger per dag, mens voksne gjør det samme kun 14 ganger daglig?
 • Foreldres bruk av sosiale medier tar noen ganger så mye tid, at det går utover barna?
 • Mange unge opplever søvnproblemer, føler håpløshet og har dårlig selvbilde?
 • Drop-out i videregående skoler er 30 %?
 • Lav selvfølelse kan føre til høyere sykefravær?
 • Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær i Norge – og koster samfunnet mest?
 • I 2020 vil depresjon være årsak til flest tilfeller av arbeidsuførhet?
 • Hver måned tar seks vellykkede unge norske menn sitt eget liv?

For påmelding til yogakurs, send mail til kinesolend@gmail.com

For billetter til Latterlig livredd med Tommy Steine www.aks.no

Øvrige arrangement er det bare å møte opp på.

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS