Kunnskapsprøver

2008-02-12

Etablererprøve (serveringsbevilling)
Kravet om at serveringsstedets styrer skal ha bestått en etablererprøve framkommer av serveringsloven, § 5.

 

Kunnskapsprøve i alkohollovgivningen (Salgs- og skjenkebevilling)
Kravet om at styrer og stedfortreder ved virksomhet som har salgs- eller skjenkebevilling skal ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen framkommer av alkoholloven § 1-7c.
Det er ikke krav om kunnskapsprøve for personer som har ansvar for bevilling for en bestemt anledning (enkeltanledning) eller ved ambulerende bevilling. 

 

Kunnskapsprøvene avlegges i Servicekontoret.