Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Annen informasjon - Planer, retningslinjer, prosjekter - Lov og rett - Jusshjelpa - Jusshjelpa i Nord Norge - Et tilbud til befolkningen

Jusshjelpa i Nord Norge - Et tilbud til befolkningen

Jusshjelpa - et gratis rettshjelpstilbud
Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpskontor som tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i Nord-Norge. Målsetningen er å bedre rettshjelptilbudet gjennom å holde en lav sosial profil, og å gi gratis rettshjelp til dem som har størst behov for det.

Etter at Jusshjelpa ble etablert for vel 20 år siden har de hjulpet godt over 30 000 klienter, og er derfor et betydelig rettshjelpstilbud til befolkningen i den nordlige landsdelen.

Medarbeiderne i Jusshjelpa er hovedsakelig viderekommende studenter fra og med tredje avdeling ved juridisk fakultet ved universitetet i Tromsø. Daglig leder og faglig ansvarlig er utdannet jurist.

Hvilke rettsområder Jusshjelpa arbeider med
De vanligste rettsområdene det søkes hjelp om er Arverett, Familierett, Gjeld, Barnerett, Kjøpsrett, Boligrett, Trygderett, Pensjonsrett, Sosialrett, Forvaltningsrett, Arbeidsrett og Utlendingsrett. Spørsmål om andre rettsområder kan også rettes til Jusshjelpa, som kan gi veiledning og eventuelt råd om hvor det kan søkes hjelp.

Primært hjelper Jusshjelpa klienter som ikke har mulighet til å få hjelp noe annet sted, og som har et velferdsmessig problem som det etter Jusshjelpas vurdering er viktig for klienten å få løst. For eksempel saker vedrørende arbeid, familie, bolig, gjeld, soningsvilkår og sosial- og trygdeytelser.

Åpningstiden er mandag til torsdag kl 10.00 – 14.00 (stengt i påske-, sommer- og juleferie), og henvendelser gjøres på telefon.


Kontaktinformasjon - Jusshjelpa i Nord Norge     
Postadresse: Universitetet i Tromsø, Breivika Senter, 9037 Tromsø  
Besøksadresse: Breivika Senter
Telefon:  776 44559
Hjemmeside: www.jusshjelpa.no

Web levert av CustomPublish AS