Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

PPT - henvisning

Tjenesten omfatter

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Foreldre, barn over 15 år og voksne kan på eget initiativ ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenester samt hjelp til å fylle ut henvisningsskjema.

Helsesøstre, barnehage og skoler kan henvise saker til PPT i samarbeid med og etter samtykke fra foresatte eller personen selv (etter fylte 15 år).  

Elektronisk henvisningsskjema

Henvisningsskjema for manuell utfylling og innsending PDF document ODT document


Kontakt for mer informasjon

PPT
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 784 02300
ppt@hammerfest.kommune.no
 
 
 
Web levert av CustomPublish AS