Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Areal- og samfunnsplanlegging - Gjeldende planer - Andre planer - Seiland nasjonalpark - Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Fastsatt ved kongelig resolusjon 8.12. 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om
naturvern § 3, jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
 

Seiland nasjonalpark
Seiland nasjonalpark

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 316,3 km2 , hvorav ca. 9,6 km2 sjøareal. For sjøområder er sjøflate og bunn ut til laveste lavvann vernet.

Dokumenter:

 

Web levert av CustomPublish AS