Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Gatebruksplan Rådhusplassen - Sjøgata

Plankart Rådhusplassen og Sjøgata
Plankart Rådhusplassen og Sjøgata

Hammerfest er i utvikling. Folketallet øker, og man har de siste årene gjort en del grep for å imøtekomme kravene som følger av en slik positiv vekst. Blant annet er flere offentlige bygg og gater rustet opp, det er bygd et stort nytt kultursenter, og planene om en ny kaipromenade er klare til å realiseres. Som en forlen­gelse av Finduspromenaden står nå Rådhusplassen og Sjøgata for tur.

Rådhusplassen er byens hjerte, og skal binde både byen og folket sammen. Her må det være rom for møter mellom mennesker, men det må også være et sted hvor hele byen kan treffes og feire alt fra 17.mai til Mørketidsfestival. Parkområdene ved Rådhuset er en viktig lunge i byen. Dette området må tas vare på, og forbedres, slik at byens befolkning skal få gode uterom til lek og restitusjon både sommer og vinter. Sjøgata har fra gammelt av vært en viktig handlegate i byen. Også i dag er det her mange av byens butikker befinner seg. Som forbindelse fra Hurtigrutekaia til Rådhusplassen bør denne gata få en utforming som er en hovedgate verdig.
 
Med gatebruksplanen for Rådhusplassen og Sjøgata skal sentrum i Hammerfest styrkes og bli et sted hvor byens befolkning møtes både til hverdags og til fest!
 

Dokumenter:

Web levert av CustomPublish AS