Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Plan for sammenhengende sykkelvegnett

Oversiktskart - Sykkelvegnett
Oversiktskart - Sykkelvegnett

Statens vegvesen ved avdeling Finnmark har ansvaret for å utarbeide en plan for et sammenhengende hovednett for sykkel i Hammerfest kommune. Ansvaret for hovednett for sykkel er delt mellom vegholderne. Kommunen som planmyndighet og Statens vegvesen som riksvegansvarlig og som fagmiljø har et felles ansvar for å utarbeide planer for et hovednett for sykkel. Statens vegvesen skal sammen med kommunene initiere, organisere, lede og utføre planleggingen. Dette sammenfaller med Hammerfest kommune sin strategi for gang- og sykkelveger som er beskrevet i Hovedplan veg 2009 – 2012.

 

Hammerfest kommune har som et tillegg til denne planen utarbeidet et vedlegg der man ser nærmere på konfliktområder i det kommunale sykkelvegnettet og hvor disse er geografisk lokalisert. Man har forsøkt å finne en oppfølgingsplan for hvert konfliktområde. Driftsseksjonen i Hammerfest kommune vil kunne benytte denne planen for å se hvor man konkret bør gjøre utbedringer.

Dokumenter:

Web levert av CustomPublish AS