Styret for Kultur, omsorg og undervisning 2015 – 2019

2015-10-22 Av Harald Strømme

Bilderesultat for arbeiderpartiet logo Arbeiderpartiet

Portrettfoto av Berit Hågensen

Berit Hågensen – leder

berit.hagensen@hammerfest.kommune.no
M 404 57 914

Portrettfoto av Christian Bergeton Klaussen

Christian Bergeton Klaussen – nestleder

christian@bergeton.net
M 476 55 014

Portrettfoto av Tommen Hermo

Tom- Kristian Tommen Hermo

tommen1111@outlook.com
M 412 34 595

Portrettfoto av Elin Mølmann Holmgren

Elin Mølmann Holmgren

elin.holmgren@sykepleierforbundet.no
M 913 70 314

Bilde mangler

Willy Olsen

s-astrid@online.no
M 952 49 951

Portrettfoto av Eva Gebhardt Sjøtun

Eva Gebhardt Sjøtun

geb-sjo@online.no
M 959 60 911

Bilde mangler

Erik Johannessen

erik.johannessen@hotmail.com  
M 977 72 453

Portrettfoto av Chris Jørgensen

Chris Alexander P. Jørgensen

chris.alexander.jorgensen@gmail.com
M 909 53 872

Portrettfoto av Haldis Olsen

Haldis Olsen

haldisolsen@icloud.com

M 991 07 906

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Portrettfoto av Vigdis Guleng

Vigdis Guleng

vguleng@yahoo.no
M 970 73 635

hoyre_logo.jpg Høyre

Portrettfoto av Monique Jørgensen

Monique Jørgensen

k_monique@hotmail.com
M 994 20 597

Varamedlemmer