Innvandrertjenesten

2018-02-26

Innvandrertjenestens hovedoppgave er å bosette flyktninger og bidra til at de klarer å etablere en selvstendig tilværelse i kommunen. Dette innebærer ansvar for:

  • Bosetting og oppfølging av flyktninger i tråd med kommunens vedtatte målsetninger.
  • Arbeide for inkludering av flyktninger/innvandrere i opplæring, arbeid og lokalsamfunn.
  • Oppfølging av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.
  • Kartlegging og utarbeidelse av individuelle kvalifiseringsplaner for deltakere i introduksjonsprogram.
  • Samarbeid med skoler, arbeidsliv, frivillige organisasjoner og andre aktuelle etater i forbindelse med opplæring, arbeid og inkluderingsarbeid.
  • Rådgiving av flyktninger i tilknytning til utdanning, arbeid og andre tiltak.
  • Administrere kommunens bruk av tolketjeneste.
  • Informasjon ovenfor andre offentlige etater og lokalsamfunn om spørsmål knyttet til innvandring. 

Åpningstider: 

  • Mandag-fredag: 08.00-15.30

Følg innvandrertjenesten på facebook


Kontaktinformasjon

Besøksadresse 
Strandgata 71 (inngang fra baksiden)

Postadresse
Postboks 1224k, 9616 Hammerfest
postmottak@hammerfest.kommune.no

Ellen Johansen
virksomhetsleder
78 40 21 39 | M 416 09 266 | Ellen.Johansen@hammerfest.kommune.no

 

Les mer: