Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Helse og omsorg - Rus- og psykiatritjenesten - Handlingsplan for gravide rusmisbrukere - Handlingsplan for gravide rusmisbrukere i Hammerfest
forside handlingsplan gravide rusmisbrukere

Handlingsplan for gravide rusmisbrukere i Hammerfest

Gravide rusmiddelbrukere må ha hjelp fra mange kommunale tjenester for å oppnå et rusfritt svangerskap, og hindre at barnet fødes med skader. Dette er en utfordrende oppgave og krever tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene.

Team for gravide rusmiddelmisbrukere er sammensatt av ulike tjenester fra helse og sosialsektoren, og har økt fokus og kompetanse på rus og graviditet. Les mer i handlingsplanen 

Web levert av CustomPublish AS