www.hammerfest.kommune.no

Forum for Nordnorske Dansekunstnere

 Forum for nordnorske dansekunstnere er en interesseorganisasjon for dansekunstnere i Nord-Norge.

Forumet har postadresse i Tromsø, men det meste av aktiviteter og møter foregår i Hammerfest.


Kontaktinformasjon:

Styreleder: Jenny Svensson
Telefon: 913 12 533
E-post: fnnd@fnnd.no
Postadresse: Postboks 34, 9251 Tromsø
Hjemmeside: www.fnnd.no 
Organisasjonsnummer: 971 400 846

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!
 

2010-06-04