Finnmark på nett

2015-01-09

Hammerfest kommune er en av 19 kommuner i Finnmark fylke. På denne siden har vi samlet lenker til nettsteder som dekker hele fylket eller regioner i fylket.

Finnmark.no

Finnmark fylkeskommune har nylig relansert www.finnmark.no, - et nettsted med informasjon om å leve og bo i Finnmark, og med fokus på virkemidlene i tiltakssonen. På nettsiden er det også lenker til alle kommunene i Finnmark. For bedrifter kan www.finnmark.no  være en aktuell side å henvise til ved rekruttering og annet informasjonsarbeid.
Nettsiden fungerer som en "levende brosjyre". Innholdet vil være ganske statisk, men holdes oppdatert.

Flyttnordover.no

Nettstedet www.flyttnordover.no er et samarbeid mellom kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp.  Hovedmålet er synliggjøre for tilflyttere og andre Finnmarksinteresserte at regionen er attraktiv, kompetent og tilgjengelig. På nettstedet vil potensielle tilflyttere eller andre interesserte kunne finne overordnet informasjon om hva som finnes av tilbud i de syv medlemskommunene samt kontaktinformasjon til hver enkelt kommune. 

Vest-Finnmark regionråd

Vest-Finnmark Regionråd er et fellesorgan for kommunene Hammerfest, Alta, Hasvik, Måsøy, Kvalsund, Loppa og Nordkapp. Regionrådets arbeid har følgende formål:

  • medvirke til at Vest-Finnmark skal være en attraktiv og kompetent region
  • skape positive holdninger i regionen
  • medvirke til en bærekraftig vekst og utvikling
  • utvikle nettverk og samarbeid mellom offentlige aktører og næringsliv over kommunegrensene