Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Velkommen til Hammerfest

Hammerfest er sammen med Vardø Nord-Norges eldste by og fikk byrettigheter 17. juli 1789.  Bosettingen tok til allerede i årene mellom 1250 og 1350, men det er funnet spor etter mennesker ennå lengre tilbake i tid.

ordf�rer% 20og% 20varaordf�rer% 20033Hammerfest har en interessant historie med pomorhandel, ishavsfangst, fiske og fiskeindustri. Til tross for orkaner og bybranner har byen gang på gang reist seg som en fugl Fønix. Det sies at Hammerfest har sjel, og at det er en plass det er lett å bli glad i. Kommunen består av sentrumsområdene som omkranser havna, og av spennende og livskraftige bygder som Forsøl, Hønseby, Akkarfjord, Kårhamn og Sandøybotn.

Fiske, fiskeindustri og oppdrett er viktige primærnæringer for oss, men gjennom Snøhvitprosjektet på Melkøya er petroleumsvirksomheten for alvor kommet til Hammerfest, Finnmark og Barentshavet. Dette medfører spennende kompetansearbeidsplasser, betydelige ringvirkninger og store utviklingsmuligheter. Ikke bare for Hammerfest, men for hele regionen.  Samtidig ser jeg som ordførere med glede at fisk og petroleum ”går hånd i hånd” og gjør Hammerfest til et mer robust samfunn med varierte arbeidsplasser.

Kommunens inntekter fra Snøhvitutbyggingen gir oss nå muligheten til å forbedre vårt tjenestetilbud til innbyggerne. Vi har utvidet og rustet opp skoler og barnehager, samt realisert en rekke enkeltprosjekter innenfor kulturområdet. Ikke minst gjelder dette oppføringen av Arktisk kultursenter i Finduskvartalet som ble offisielt åpnet i januar 2009. Jeg tror dette vil gi hele regionen et kulturelt løft.

Hammerfest sentrum er i sterk endring. Fiskeindustri og materialhandel er flyttet ut av sentrum, og strandpromenaden fra Rådhusplassen til Mollafjæra er under realisering. Alt dette virker til at de sjørettede sentrumsområdene tas mer i bruk av innbyggere og tilreisende. Det foregår nå en storstilt opprustning av RV-94 gjennom sentrum. Dette arbeidet beregnes ferdigstilt i 2012.

De endringene vi ser i kommunen vår mener jeg gjør Hammerfest til en bedre kommune å bo i. Derfor er det fint å se at folketallet øker, og for meg er det spesielt hyggelig at stadig flere i aldersgruppen 20 til 40 år flytter til Hammerfest. 

Så velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn, og et godt sted å bo.


Ordfører Alf E. Jakobsen

Web levert av CustomPublish AS