Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Barnehage

Fra åpningsfesten på Blåsten barnehage

Barnehage profilbarn

Barnehage:
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverd og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette er verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagetilbudet i Hammerfest
Hammerfest har 8 kommunale og 5 private barnehager. Barnehagene har ulik størrelse og organisering, og alle tilbyr både hele og reduserte plasser for barn i alderen 1-6 år.

Åpningstiden varierer fra barnehage til barnehage. Utgangspunktet er at den enkelte barnehage har åpent i 9 timer pr dag innenfor tidsrommet 0645-1630.

Hammerfest kommune har full barnehagedekning i hht barnehagelovens krav. Det betyr at alle barn som har rett til plass, skal tilbys plass etter søknad. Rettigheten knytter seg til barn som søker plass ved hovedopptak, og som fyller et år innen august samme år. Hammerfest kommune har pr d.d full barnehagedekning.

Søknadsfrist og opptak
Sektor for Barn og unge administrerer et samordnet opptak på vegne av kommunale og private barnehager. Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. mars hvert år. Det kan søkes om barnehageplass hele året, men søknader behandles ikke tidligere enn tre måneder før søkt oppstartsdato.

Du kan søke om barnehageplass elektronisk via kommunens portal for barnehage og skole. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte barnehage.

 

 Kontaktinformasjon - Sektor for barn og unge ved barnehageadministrasjonen:

Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 2. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Telefon fagstab barnehage: 78 40 23 21
Telefon barnehagefaglig ansvarlig: 78 40 28 01
E-post barnehagefaglig ansvarlig: unn.slettvoll@hammerfest.kommune.no 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS