Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - Barnevern - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten

Kontaktinformasjon - barneverntjenesten:

Telefon: 78 40 23 95

Akuttelefon (meldinger): 452 47 070

Telefax: 78 42 90 01
E-post: bvtj@hammerfest.kommune.no

Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest

 

 

Barneverntjenesten

Barneverntjenestens formål

  • Være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter
  • Ivareta de mest utsatte barna ved å sikre at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • Ivareta brukermedvirkning for barn og unge.

Styrende prinsipper for vårt arbeid:

Barneverntjenestens arbeid er en blanding av hjelp og kontroll. Et overordnet prinsipp er at tiltak skal være for barnets beste.

Barneverntjenesten skal alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe barnet og familien ved forebyggende tiltak.

Eksempler på forebyggende tiltak kan være:

  • Råd og veiledning til familien
  • Økonomisk støtte til barnet til deltakelse i fritidsaktiviteter o.l.
  • Besøkshjem
  • Støttekontakt
  • Hjelp og økonomisk støtte til å skaffe barnet plass i barnehage eller SFO

Det er først når forebyggende tiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Alternative plasseringssteder er da som regel fosterhjem eller eventuelt institusjon. Det er som regel ungdom med etablerte atferdsproblemer (rus, kriminalitet) som blir plassert i institusjon for behandling.

For mer informasjon om hvordan barneverntjenesten er oppbygd og hvordan vi jobber anbefaler vi å besøke nettsiden: Barnevern.no. Nettsiden driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og oppdateres jevnlig med siste nytt innenfor Norsk barnevernsarbeid.

Send melding til barnevernet

Melding til barnevernet  (skjema)  

Web levert av CustomPublish AS