Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Annen informasjon - Borgerlig vigsel - Borgerlig vigsel
Bilde til hjemmeside

Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

 

Hvem kan gifte seg borgerlig i Hammerfest kommune?

Kommunens egne innbyggere kan gifte seg, og det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a kan vies hos oss. Kommunen tilbyr også vigsel for brudefolk bosatt i andre kommuner.

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge må det foreligge en gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut.

Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt. Det betyr at par som ønsker å gifte seg, vil kunne logge seg inn via skatteetaten.no, invitere forlover eller vitne til å gjøre det samme og på kort tid få behandlet sin ekteskapsprøving digitalt. Å søke om prøving digitalt er mye enklere for brudeparet, og Skatteetaten anbefaler alle brudepar  å benytte den nye innloggingsløsningen. (NB! Prøvingsattest og vedtaksbrev vil bli sendt elektronisk til altinn. Det betyr at løsningen kun anbefales der ingen av ektefellene har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon.)

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten)

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.


Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.


Tid og sted for vigsel

Hammerfest kommune gjennomfører vigsler på rådhuset i rådhusets åpningstider mandag til fredag fra kl. 08:00 – kl. 15:00. Ønske om andre dager og steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Seremonirommet på rådhuset er kommunestyresalen og formannskapssalen. Det er plass til 10 gjester og disse må påregne og stå.
Det er mulig å se alternativene på forhånd enten ved å møte på rådhuset, eller se bilder på kommunens hjemmeside:  (klikk på lenke under)

Kommunestyresalen  Formannskapssalen

Dere kan bestille tid for vigsel ved å fylle ut søknadsskjema: Søknad om vigsel
Ettersendelse av elektronisk prøvingsattest: Prøvingsattest

For de som ikke har mottatt prøvingsattest elektronisk fra folkeregisteret kan original prøvingsattest leveres på servicekontoret eller sendes:

Hammerfest kommune v/Lena Røbekk
Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Når kommunen har mottatt prøvingsattesten vil dere motta en bekreftelse på tidspunkt for vigselen.


Hvem utfører vigselen?

Følgende personer har vigselsmyndighet i Hammerfest kommune:

Alf Einar Jakobsen, ordfører

Marianne Sivertsen Næss, varaordfører

Leif Vidar Olsen, rådmann


Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, vitner og gjester bør møte opp 10 – 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. I unntakstilfeller kan Hammerfest kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for statsautorisert tolk.

Seremonien varer i 10 - 15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dere som rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen.

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.


Ringer

Hvis dere ønsker å utveksle ringer må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når dere er blitt erklært som ektefolk. Ordfører/varaordfører/rådmann sier fra når ringene kan utveksles.


Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien ønsker enkelte å ha musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.


Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med vigsler og brudepar.


Parkering

Det er dessverre ikke mulig å la bilen bli stående utenfor rådhuset under seremonien. Det er tilgang på parkeringsplasser i kommunalt parkeringshus eller avgiftsbelagte kommunale og private parkeringsplasser i nær tilknytning til rådhuset.


Hva koster det å gifte seg?

Kommunens vigselstilbud er gratis.
Vigsler utenom rådhusets åpningstid, og på andre steder/lokaler belastes med kr. 1500,-. Utgifter til reisekostnader, vitner og annet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette avklares på forhånd.


Er det lov å kaste ris på brudeparet?

Ja, det er lov å kaste ris på brudeparet utenfor rådhuset. Det er ikke lov å kaste ris inne på rådhuset. Det er heller ikke lov å kaste blomster og konfetti, dette gjelder både inne og utenfor rådhuset.  


Mottakelse

Det er ikke anledning til å ha mottakelse eller selskap på rådhuset etter seremonien.


Spørsmål

Dersom det er spørsmål kan de sendes til lena.robekk@hammerfest.kommune.no, eller ta kontakt på telefon 78 40 25 92.


Lenker

Ekteskapsloven på www.lovdata.no

Tilbake til toppen

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS