Plan, næring, drift

2015-01-20
Hammerfest - porten til Barentshavet
Hammerfest - porten til Barentshavet

Areal- og samfunnsplanlegging

Kommunen har et ansvar for å forvalte arealer og naturressurser i hele kommunens område. Dette gjøres både ved at kommunens plan- og utviklingsavdeling selv lager arealplaner eller behandler forslag fra grunneiere eller andre private aktører som planlegger utbygging. Arealplanlegging- og forvaltning handler også om å ta vare på naturområder og naturressurser både mhp vern og friluftsliv. Arealplanleggingen styres i hovedsak gjennom plan- og bygningsloven.

Se mer her.jpeg

Bevilling_matfat

Bevillinger

Kommunen behandler følgende bevillingstyper etter alkoholloven og serveringsloven:

Se mer her.jpeg

Brann_bil_web

Brann og redning

Brann- og redningstjenesten ledes av brann- og redningssjefen med stab. Administrasjonen har ansvar personal, økonomi, lønn og arkiv. I tillegg ivaretas sekretariat funksjonen for IUA-Vestfinnmark. Administrasjonen består av brann- og redningssjefen, brannmester beredskap, brannmester forebyggende og leder av 110- sentralen.

Se mer her.jpeg

Bygge_bo_web

Bygge og bo

Hammerfest er en spesiell by i nordnorsk sammenheng med tett sentrum, bred tilknytning til sjøen og veldig tydelig bebyggelsesstruktur. Byen har med gjenreisningsarkitekturen, tidstypisk arkitektur gjennom 60-, 70- og 80-årene, boligfeltene med klimatilpasning, nye høyblokkene i sentrum og LNG anlegget på Melkøya, en enestående samling arkitektur i landskap. 

Se mer her.jpeg

Tre hjullastere broyting

Gravearbeid

Se mer her.jpeg

Kommunalteknisk drift

Vei og verksted har ansvar for de kommunale veiene i Hammerfest og vedlikeholdet av disse.

Viktige meldinger kommunale veier
I åpningstiden - kontakt Servicekontoret for meldinger som gjelder kommunale veier.

Se mer her.jpeg

Storvatnet

Miljø og park

Miljø skal være et gjennomgående hensyn for all kommunal virksomhet, Plan- og utviklingsavdelingen v/miljøvernrådgiver har likevel et spesielt ansvar for miljøsaker.

Se mer her.jpeg

Inngressbilde næringsavdelingen

Næring

Næringsavdelingen er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye næringsaktører, og dermed en naturlig samarbeidspart for næringslivet.

Se mer her.jpeg

Parkering_web

Parkering og torg

Hammerfest Parkering KF (kommunalt foretak) har ansvaret for parkering på offentlige plasser og private parkeringsplasser.

Hammerfest kommune leier ut torgplasser til lokale og tilreisende torghandlere som ønsker å selge sine varer fra Hammerfest torg

Se mer her.jpeg

Soppel_web

Renovasjon

Finnmark Ressursselskap AS utfører etter avtale kommunens lovpålagte oppgaver for innsamling av avfall fra husholdningene.

Se mer her.jpeg

Inngressbilde - Kollektivplan

Samferdsel

Hammerfest kommune har i samarbeid med Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen utarbeidet kollektivplan for Hammerfest kommune.

Se mer her.jpeg

Utbyggingsavtaler - Offentlig ettersyn

Se mer her.jpeg

Vann og Glass

Vann og avløp

Vann- og avløpsvirksomheten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene i kommunen.

Se mer her.jpeg

rådhuskrysset

Vei

Vei og verksted i sektoren Teknisk drift har ansvar for de kommunale veiene i Hammerfest og vedlikeholdet av disse.

Se mer her.jpeg

Okonomi_skatt_web

Økonomi og skatt

Under menpunktet skatt finner du mer informasjon om:

  • Eiendomsskatt
  • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Arbeidsgivere som har ansatte som er ilagt påleggstrekk
  • Forenklet oppgjørsordning for privatpersoner som engasjerer andre privat personer til å utføre oppdrag for seg
  • Skattesøknad for pensjonister som har problemer med å betale sin restskatt

Se mer her.jpeg