Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Eiendomsskattetakst 2018

Eiendomsskattelister 2019

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn 1. mars på servicekontoret og på biblioteket. 


Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av:

  • Eiendommens adresse
  • Gnr bnr fnr snr
  • Skattetaksten
  • Skattesats
  • Bunnfradrag (gjelder boliger og fritidseiendommer)
  • Utregnet eiendomsskatt

Eiendommer som har fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste.

Alle skattytere er tilsendt informasjon  som viser hvordan skatten er beregnet  samt mulighet for å klage.     

Eiendomsskattekontoret

Skattelister:

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
66Kb   2019-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
12Kb   2019-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb   2019-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
923Kb   2019-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
6Kb   2019-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
14Kb   2019-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2019-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
120Kb   2019-02-28

Mer informasjon om skattetakst, finner du her. 

Web levert av CustomPublish AS