Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Alle som skal etablere eller drive et serveringssted der det skal foregå servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, må avlegge etablererprøve.

Kravet om at serveringsstedets styrer skal ha bestått etablererprøven, fremgår av serveringsloven § 5.

Dersom kandidaten ikke består prøven på første forsøk, kan vedkommende ta prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensninger i antall ganger en person kan melde seg opp til etablererprøven.

Målgruppe

Styrer for serveringssted og andre interesserte.

Kriterier/vilkår

Etablererprøven skal prøve kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringsstedet, herunder serveringsloven, alkoholloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen.

Pris for tjenesten

Det kreves gebyr for etablererprøve i henhold til forskrift om etablererprøven for styrer av serveringssted § 7. Gebyret betales på Servicekontoret eller etter faktura.

Lover

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift om etablererprøve - serveringssted
Serveringsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt servicekontoret for å avtale tidspunkt for avlegging av prøven. Prøven gjennomføres i Servicekontorets lokaler på rådhuset.

Gyldig legitimasjon skal fremvises ved oppmøte før prøveavleggelse.

Servicekontoret retter prøven, og det utstedes bevis når prøven er bestått. Bestått etablererprøve gjelder uten tidsbegrensning.

Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 13:36

Web levert av CustomPublish AS