Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort
Europeisk helsetrygdkort

Er du medlem av folketrygden i Norge og er statsbort enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. Europeisk helsetrygdkort kan ikke benyttes utenfor EØS-området eller Sveits. Det kan heller ikke benyttes på Svalbard.

Hvert familiemedlem må ha sitt eget kort.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU-land, andre EØS-land og Sveits når du er på reise eller oppholder deg midlertidig i landet. Du har krav på å få hjelp på lik linje med landets egne statsborgere. Du må ha med legitimasjon som viser at du er den personen som står på kortet.
Les mer på helsenorge.no

Bestille Europeisk helsetrygdkort

Kortet kan bestilles her
Personer som har D-nummer, kan IKKE bestille kortet på nettet.
De MÅ ringe Veiledning helsenorge.no Tlf 23 32 70 00.

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort.
Ring Veiledning helsenorge.no Tlf 23 32 70 00.

Helfo kan nås på følgende måte fra utlandet:
Telefon: +47 23 32 70 30
Fax: +47 33 51 22 89

Web levert av CustomPublish AS