Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Fiks byen min! - Fiks byen min!

Fartsdempere

Vei
2019-08-21 22:44 (#58750)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: tromsveien 1
Kart (70.6733905, 23.665417100000013)


Tromsveien er en skolevei der det kjøres med alt for høy hastighet og trafikken er økende da veien brukes som omkjørinsvei når det er kø dannelse i Fuglenesveien /
Forsølveien.Det er merkelig at det ikke er fartsdempere der når samtlige veier ovenfor har fartsdempere.Dette er noe som bør gjøres noe med snarest.
Kommentar fra kommunen:

Svar fra kommunalteknisk drift:
Vi har ikke mottatt meldinger fra Fuglenes skole eller fra FAU, om fartshumper i Tromsveien.
Vi erfarer også at dette ikke kjøres fort her, derfor vil vi ikke anlegge fartshumper her.
Web levert av CustomPublish AS