Fiks byen min!

2011-08-24
Her kan du melde inn feil og mangler eller forslag til forbedring innenfor avdelingene kommunalteknis drift, vei, vann og avløp, park, idrett og friluft.

Akutte meldinger (og meldinger i helg og høytider), som for eksempel vannlekkasje, flom, åpen kum, farlige gjenstander som kan utgjøre en risiko eller lignende, kontakt vakttelefon for: 

Vann og Avløp:                                           415 25 098         

Parkvesenet:                                               970 91 446

 

Kartpunkt
Større kart

Tips en venn Skriv ut