Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Illustrasjonsbilde fiske

Ferskvannsfiske i Hammerfest kommune

Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter fiskeretten på ca. 95 % av arealet i Finnmark og ca. 67% av arealet i Hammerfest kommune. Kommunen har mange vann med utbredelse av innlandsfisk som røye og ørret.

2016-06-09
Fiskesonekart Storvatnet 2012.

Fiske i Storvatnet

Vannet har bestander av ørret og sjørøye. Det er tillat å fiske etter ørret i vatnet i avmerket område. Fiske etter sjørøye er ikke tillatt pga. negativ bestandsutvikling. Krav om fiskekort.

2012-05-31
Web levert av CustomPublish AS