Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Fiks byen min! - Fiks byen min!

Fotgjengerovergang

Vei
2019-08-05 21:42 (#58406)
Under behandling Under behandling

Adresse: Fjellgata24a
Kart (70.6682707, 23.69860410000001)


Jeg håper fotgjengerovergangene ved Breilia skole blir markert før skolestart før slutten av august.Overgangen som går direkte til buss stoppet og overgangen litt lenger fram ved brua som går ned til Elvetun barnehage.Da det er mye trafikk og dårlig merking blir det svært uoversiktlig for myke trafikanter.
Kommentar fra kommunen:

Svar; Meldingen er nå oversendt virksomhetsleder for Vei og Verksted
Web levert av CustomPublish AS