Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Helsesøstertjenesten

Generelt

Helsesøstertjenestens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, og forebygge medfødte og ervervede sykdommer og skader hos gravide, barn og ungdom.

Tjenesten skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge gjennom tiltak for å styrke foreldrerollen, fremme barns lærings- og utviklingsmiljø, og legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.  

Det helsefremmende og forebyggende arbeid omfatter:

 • Helseopplysning
 • Veiledning
 • Helseundersøkelser
 • Hjemmebesøk
 • Vaksinasjon
 • Oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov
 • Oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte
 • Oppfølging av den gravide

Beskrivelse

Tilbudet omfatter:

 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Jordmor
 • Vaksinasjonskontor
 • Turbekulosekontroll

Målgruppe

Hele befolkningen.

Kriterier/vilkår

Personlig oppmøte, telefon eller E-post.

Pris for tjenesten

Gratis, unntatt vaksinasjon utover barnevaksinasjonsprogrammet.

Samarbeidspartnere

 • Foreldre
 • Lege
 • Fysioterapeut
 • PPT
 • Barnevern
 • Skole/barnehage
 • Kommunepsykolog
 • Rus og psykiatritjenesten
 • BUP
 • Barneavdelingen
 • Barnehabilitering
 • Utekontakt

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Timebestilling ved personlig oppmøte, telefon eller E-post.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller til leder for tjenesten: Tone B. Strand, e-post: tone.bruun.strand@hammerfest.kommune.no

Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annen informasjon

Telefon: 78 40 24 10

Telefontid: 08.00-09.00 og 12.00- 15.00

                    08.00-10-00 og 12.00-14.30(sommertid)

Åpningstid: 08.00 – 15.00(14.30 sommertid)

E-post: helsestasjonen@hammerfest.kommune.no

Adresse: Strandgata 52, 6 etasje

Tjenesten oppdatert: 29.01.2018 15:09

Web levert av CustomPublish AS