www.hammerfest.kommune.no

Hammerfest Båtforening

 

 


Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 1178, 9616 Hammerfest

Leder: Tore Normann Berg
Telefon: 906 85 477
Hjemmeside: www.hammerfestbaatforening.no

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!
 
 
 

2010-06-04