www.hammerfest.kommune.no

Hammerfest Historielag

Hammerfest Historielag skaffer tilveie og tar vare på historisk materiale for ettertiden. Laget arbeider for å vekke interessen for og øke kunnskapen om lokalhistorie.

Undergrupper:


Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 227, 9615 Hammerfest

Leder: Arne Myrseth
Telefon: 952 47 103
E-post: post@hfesthistlag.org
Hjemmeside: www.hfesthistlag.org

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!
 
 

2010-10-25 Grethe Johannessen