www.hammerfest.kommune.no

Hammerfest Idrettsråd


 


Kontaktinformasjon - Hammerfest Idrettsråd:
Leder: Ole Ingvald Hansen
Telefon: 90 97 62 96
e-post: hammerfest.idrettsrad@gmail.com

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!
 
 
 

2010-10-25 Grethe Johannessen