www.hammerfest.kommune.no

Hammerfest og Omegn Psoriasisforening

Driver med informasjon om psoriasis, psoriasis artritt og atopisk eksem.

Psoriasisforeningen har en ungdomsgruppe som deltar i lagets møter.

Laget møtes på Frivillighetssentralen.


Kontaktinformasjon:
Adresse: Salheimsveien 11, 9600 Hammerfest

Leder: Eva Gebhardt Sjøtun
Telefon: 784 12636 / 95 96 09 11


Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!

2010-10-27 Grethe Johannessen