www.hammerfest.kommune.no

Hammerfest Seniordansegruppe

Målsettinga er å få eldre Hammerfestinger i bedre form gjennom dans og samvær.

Dansegruppa møtes på Frivillighetssentralen.


Kontaktinformasjon:
Adresse: Tåkeheimen 129, 9600 Hammerfest

Leder: Thorvald Karlsen
Telefon: 784 11729

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!

2010-10-27 Grethe Johannessen