www.hammerfest.kommune.no

LHL Hammerfest

LHL

 

 


Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 116, 9615 Hammerfest

Leder: Ingeborg Iversen
Telefon LHL Hammerfest 951 52 699
e-post: LHL.hammerfest@lhl.no Privat: ingeborgiversen@hotmail.com
Hjemmeside:

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!

2010-10-27 Annikken Olaussen