www.hammerfest.kommune.no

Lions Club

Lions mål er å tjene, og medlemmene er livsnerven.

Overskudd fra de nasjonale aksjonene som "Røde Fjær" og "Tulipanaksjonen", og lokale arrangementer som loppemarkeder og juleneksalg, går til humanitært arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 


 

Kontaktinformasjon:
Adresse: Rørvikbakken 3, 9610 Rypefjord.

Leder: Kirsti Olafson Pedersen
Telefon: 993 77148

Obs! Kontakt Servicekontoret dersom kontaktinformasjonen bør endres!

2010-10-27 Grethe Johannessen