Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Helse og omsorg - Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering - Individuell plan og koordinator - Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Ved rett til individuell plan vil vedtak fattes og en koordinator oppnevnes. Koordinatoren og planeieren vil starte arbeidet med individuell plan og vil involvere tjenesteapparatet i samarbeidet. Arbeidet med individuell plan anbefales organisert i ansvarsgruppe.
Kommunen skal tilby koordinator uavhengig om tjenestemottakeren ønsker individuell plan.
Hammerfest kommune benytter SamPro, et webbasert samarbeidsverktøy, i utarbeidelse av individuell planer. Det er utarbeidet egen informasjon om SamPro.

Les mer i tjenestebeskrivelsen her.

Web levert av CustomPublish AS