Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Individuell plan

Ved rett til individuell plan vil vedtak fattes og en koordinator oppnevnes. Koordinatoren og planeieren vil starte arbeidet med individuell plan og vil involvere tjenesteapparatet i samarbeidet. Arbeidet med individuell plan anbefales organisert i ansvarsgruppe.
Kommunen skal tilby koordinator uavhengig om tjenestemottakeren ønsker individuell plan.
Hammerfest kommune benytter SamPro, et webbasert samarbeidsverktøy, i utarbeidelse av individuell planer. Det er utarbeidet egen informasjon om SamPro.


Her finner du mer informasjon om ordningen og hvordan du går frem for å søke tjenesten.


Web levert av CustomPublish AS