Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Isforhold på vann

2017 - 2018

isbor_450x253.jpg

Vi måler is på alle sentrumsnære vann, samt Hyggevannet, Langvannet, Glimmevannet og Rundvannet.
Vi måler også sporadisk andre vann når vi er på stedet.

Normalt måler vi fra isen begynner å legge seg og til vi når om lag 35 – 40 cm. istykkelse. Så tar vi opp igjen målingene når isen begynner å svekkes på våren.
Når vi måler, skjer dette en eller flere ganger i uken.

NB!
Sjekk alltid datoen for isvarselet.

Selv om iskartet viser at isen er trygg, bør du alltid ta forholdsregler når du ferdes på isen. Åpne råker ved inn- og utløp og lommer langs vannkanten kan være utrygge. Bruk ispigger eller annet velegnet utstyr for isvandring.

Åpne iskartet i eget vindu

Les isvarsel for Finnmark

Ordliste for isvarsel

 

 

Web levert av CustomPublish AS