Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Jordmor

Generelt

Jordmor tilbyr svangerskapsomsorg, barselomsorg og prevensjonsveiledning. Svangerskapsomsorgen er en del av helsesøstertjenesten med kontorer i helsestasjon.

Beskrivelse

Svangerskapsomsorgen bidrar til å gi deg god helse under svangerskapet, ved å tilby jevnlig helseundersøkelse.

Du tilbys ni kontroller og første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8 og 12. Hvis du ønsker det kan barnefar, medmor, partner eller annen ledsager være med.

Jordmor vil tilby deg samtaler hvor hensikten er å kunne gi deg råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov.

Aktuelle temaer er:

  • tidligere svangerskap og fødsler
  • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet 
  • kosthold, trening, røyking, alkohol og andre rusmidler
  • livssituasjon
  • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
  • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer
  • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
  • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
  • din partners rolle under fødselen
  • veiledning ved svangerskapsavbrudd

Målgruppe

Kvinner i fertil alder.

Kriterier/vilkår

Personlig oppmøte

Pris for tjenesten

Gratis.

Samarbeidspartnere

Fastlege, Gynekolog, Fødeavdelingen Hammerfest sykehus, Unn –Tromsø, Helsesøster, Kommunale Rus/psykiatritjenesten, Barnevernet, Familievernkontoret, fysioterapeut, småbarns team.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Timebestilling ved personlig oppmøte på helsestasjonen, telefon eller E-post.

Jordmor har telefontid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl: 11.45-12.30.
Telefon 78 40 24 21  

Annen informasjon

Telefon: 78 40 24 10

Telefontid: 08.00-09.00 og 12.00- 15.00

                    08.00-10-00 og 12.00-14.30(sommertid)

Åpningstid: 08.00 – 15.00(14.30 sommertid)

E-post: helsestasjonen@hammerfest.kommune.no

Adresse: Strandgata 52, 6 etasje

Jordmor har telefontid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl: 11.45-12.30.
Telefon 78 40 24 21

Tjenesten oppdatert: 29.01.2018 15:11

Web levert av CustomPublish AS