Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Miljø - Ren Havn - Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune - Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Forurenset grunn er vanlig i by og industriområder, også i Hammerfest. Kartet viser områder hvor det er påvist forurensning eller områder hvor det kan være forurensning i grunnen. Kartet er laget på bakgrunn av prøvetakinger av jord/grus hvor det er påvist miljøgifter, samt en historisk vurdering av arealer hvor det har vært aktiviteter som kan ha forurenset grunnen. Byen ble dessuten brent ned under 2 verdenskrig og mye av grunnen i byen er forurenset at dette brannlaget. Ved gravearbeid og flytting av masse skal en ta hensyn til dette ved å ta jordprøver for analyser, hvis en er usikker på statusen i graveområdet. Se også i graveinstruksen for Hammerfest kommune.

Innspill og kommentarer kan rettes til Prosjektleder "Ren Havn" Tor Harry Bjørn på e-post tor.harry.bjorn@hammerfest.kommune.no eller telefon 93 49 08 83.

 Kart over forurenset grunn i Hammerfest kommune

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS