Lege

Kommuneoverlege / Samfunnsmedisin

2017-12-04 Av Arne Sannvik

Kommunenes samfunnsmedisinere er kommuneoverlegene. Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Koordinering, tilrettelegging og ledelse av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen er kommuneoverlegenes oppgave. Her er oversikten over arbeidsområdene og kommuneoverlegene i Hammerfest kommune.

Kommuneoverlegene jobber i rådmannens stab og er medisinskfaglige rådgivere for befolkningen, kommunen og politikere. Hovedarbeidsområdene er folkehelse og samhandling.

I tillegg til kommuneoverlegeteamet er det kommunale overleger i samfunnsmedisinske deltidsstillinger på områdene smittevern og legevakt.

 

Kommuneoverlegeteamet består av:

Kommuneoverlege Sonni Schumacher
E-post: sonni.schumacher@hammerfest.kommune.no
Telefon: 78 40 24 59
Besøksadresse: Strandparken 1, 5. etg.

Kommuneoverlege samfunnsmedisin/ folkehelse Aud Marie Tandberg
E-post: Aud.Marie.Tandberg@hammerfest.kommune.no
Telefon: 78 40 27 47

Smittevernoverlege Mohammed Sherif
E-post: mohammed.sherif@hammerfest.kommune.no
Telefon: 78 02 38 36
Arbeidssted: Skarven legesenter, Strandpaken 1, 4. etg., tlf. 78 40 24 70.

Legevaktsoverlege Kaj M. Wold
E-post: kaj.mikael.wold@hammerfest.kommune.no
Arbeidssted: Bryggen legesenter, Strandparken 1, 3. etg., tlf. 78 40 24 55.

Kommuneoverlege Kriseteam Nina Aurebekk
E-post: nina.aurebekk@hammerfest.kommune.no
Telefon: ved behov for kontakt med kriseteamet, ta kontakt med legevaken, tlf. 116 117. 
Arbeidssted: Skarven legesenter, Strandparken 1, 4. etg., tlf. 78 40 24 70.

Kommuneoverlege Vold i nære relasjoner Tarja Stenersen (kommuneoverlege i Kvalsund kommune)
E-post: tarja.stenersen@kvalsund.kommune.no
Arbeidssted: Kvalsund legesenter, 9620 Kvalsund, tlf. 78 41 59 00.

 

Som samfunnsmedisinske oppgaver regnes:

  • Medisinskfaglig rådgiving overfor befolkningen, administrasjon og politikere
  • Folkehelse med helseovervåking og forebyggende arbeid
  • Helseopplysning
  • Miljørettet helsevern
  • Smittevern
  • Helsemessig beredskap
  • Samarbeid med allmennleger, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester
  • Legevakt
  • Kriseteam
  • Saksbehandling av bekymringsmeldinger og klagesaker