Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Det er ulike prøver for styrer/stedfortreder for salgsbevilling og styrer/stedfortreder for skjenkebevilling.

 

Det forutsettes at kandidaten kjenner til de regler som gjelder ved tildeling av bevilling, hvilke rettigheter og plikter en bevilling gir, hvilke krav lovverket stiller til utøvelse av bevillingen, hvilke forhold som skal lede til inndragning av bevillingen, samt hvilke forhold som leder til bevillingens bortfall.

Dersom kandidaten ikke består prøven på første forsøk, kan vedkommende ta opp prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensning for hvor mange ganger en person kan gå opp til prøven.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Kriterier/vilkår

Kunnskapsprøve for salgsbevilling krever at kandidaten har kunnskap om bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Prøvetakeren bør også ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Kunnskapsprøve for skjenkebevilling krever at kandidaten har kunnskap om bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Prøvetakeren bør også ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

 

Nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen kan man skaffe seg ved å lese alkoholloven med tilhørende forskrifter.

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Gebyret betales på Servicekontoret eller etter faktura.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

Alkoholforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Servicekontoret for å avtale dag og tid for prøve. Prøven gjennomføres i Servicekontorets lokaler på rådhuset. Prøven gjennomføres elektronisk.

Gyldig legitimasjon skal fremvises ved oppmøte før prøveavleggelse. Det utstedes bevis når prøve er bestått.

Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 14:39

Web levert av CustomPublish AS