lærlingplass

Lærling i Hammerfest kommune

2018-07-10

Hammerfest kommune tilbyr fagopplæring innenfor flere fag. Det er Hammerfest flerfaglige opplæringskontor i samarbeid med lønn- og personalavdelingen i Hammerfest kommune som administrerer ordningen. I løpet av 2019 skal vi tilsammen ha 25 lærlinger i våre virksomheter.

Hammerfest kommune tilbyr følgende lærlingefag:

  • Helsefagarbeider   
  • Feierlærling                                                        
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • Institusjonskokk
  • Aktivitørfaget
  • IKT Servicefaget
  • Anleggsmaskinarbeiderfaget

Dersom du ønsker lærlingeplass i andre fag enn de som er opplistet her så kan du ta direkte kontakt med våre rådgivere for å få vurdert dine muligheter.

Ønsker du å bli lærling i Hammerfest kommune?

Vi tar inn lærlinger fortløpende gjennom året, med et hovedinntak om våren. Søknad med utfyllende CV sendes til Hammerfest flerfaglige opplæringskontor (HFO) ved Kjersti Storvik, e-post: kjersti@hfo.no.  

For mer informasjon, ta kontakt med

 

Alle elever som ønsker å bli vurdert for lærlingeplass ved hovedopptaket i mars må huske å søke på www.vigo.no

Lønn:

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn til lærlingen er fastsatt til 50 % av minstelønn for fagarbeider. Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i virksomhet. Årslønnen er for tiden kr 338.800,- fordelt over 2 år, som utgjør kr 14 116,70 kr pr. måned. Eventuelle turnustilegg legges til. 

I tillegg kan lærlingen søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden. Se informasjon på www.lanekassen.no. For mer informasjon om fagopplæring se www.utdanning.no og www.ffk.no.